Actie

Bij alle PREMIUM GARAGEDEUREN nu kleur gratis

Actievoorwaarden

  • Actie prijzen gelden tot 50 km rond Eindhoven.
  • Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties.
  • Brabant Deur BV houdt zich het recht voor om prijzen aan te passen naar aanleiding van het definitieve inmeet bezoek.
  • actie loopt tot 21-07-2017.

Brabant Deur BV geeft op hun producten en montage 2 jaar garantie. Na 2 jaar heeft men garantie op materiaal afbouwend met 20% per jaar. Uitzondering op de garantie zijn door invloed van UV straling het verkrijten van de laklaag en nalatigheid met betrekking tot het goed functioneren van de deur. Handzenders zijn van garantie uitgesloten. Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de Metaalunievoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam. De voorwaarden zijn bij ons verkrijgbaar en/of worden U op verzoek kosteloos toegezonden.

Brabant Deur
Brabant Deur
Brabant Deur